Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových A f, h B f, H

Vykonávame služby:

 

- Odborné prehliadky – skúšky (revízie) plynových a tlakových zariadení, východzích aj periodických podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.

- Vypracovávanie Miestnych prevádzkových predpisov

- Tlakových skúšok nových a starých montáží

- Pre potreby SPP

- Pre potreby domácností a bytové spoločenstvá

- Pre firmy, mestá a dediny

 

 

- Opravy vyhradených technických zariadení plynových – tlakových vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo – montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových – tlakových a ich uvedenie do prevádzky

 

školenie kuričov a obsluhy plynových a tlakových zariadení,

V prípade potreby zabezpečujeme projekty, úradné skúšky, kominára